Pik Döküm

Pik döküm nedir?
Pik bir dökme demir cinsidir.
Malzeme mühendisliğin de pik yerine kır dökme demir veya lamel (lif) grafitli dökme demir tabiri kullanılır.

Pik, kupol ocakların da yeniden ergitilip biçimlendirilir ve böylece demir döküm ya da döküm adını alan gereçler elde edilir. Dökümcülükte kullanılan pik genel olarak kullanılma yerlerine göre sınıflandırılır.
Pik döküm’ün diğer adı “Ham dökme demir” dir.

Döküm, inşaatlar da sıvı halde bulunan alaşımların ya da metallerin daha önceden hazırlanan bir kalıba boşaltılma ve akabinde orada donması işlemine verilen isimdir.

Pik döküm; Yüksek fırından alınan, için de ki karbon oranı yüksek olan ve karbon oranı azaltıldıktan sonra önceden hazırlanan bir kalıba boşaltılarak yada sıvı metal üzerine uygulanan döküme verilen isimdir.

Pik döküm %4 gibi yüksek bir karbon oranına sahiptir. Pik döküm çeşitli yollarla için de ki karbon oranı azaltıldıktan sonra ingot halinde dökülür.
Pik döküm, dökme demir ve çelik üretim safhasından önce ki ilk üründür.